درمان ریشه یا عصب کشی

By |2018-12-18T19:43:45+03:30دسامبر 18, 2018|مقالات درمان ریشه, مقالات عمومی دندانپزشکی|

درمان ریشه یا همان عصب کشی یکی از فرایندهای دندانپزشکی است که در آن پالپ آسیب دیده یا عفونی داخل کانال ریشه دندان با مواد مخصوص پر کردن دندان تعویض می شود.