0

مشکلات ایمپلنت های دندانی پس از کاشت

1

خطرات و مشکلاتی که ممکن است پس از کاشت ایمپلنت های دندانی را تهدید کنند به سه دسته تقسیم می شوند، خطراتی که در طول جراحی پیش می آیند و خطراتی که 6 ماه پس از جراحی، یا مدت زمان طولانی پس از آن اتفاق می افتند. خطرات و مشکلاتی که در طول جراحی کاشت ایمپلنت وجود دارند کاشت ایمپلنت های دندانی نوعی فرایند ...