0

چگونه اختلالات گوارشی روی دندان ها تأثیر می گذارند؟

13

درد مربوط به دندان ها منجر به کاهش کیفیت خواب یا بی خوابی، و نیز از دست رفتن تمرکز حین کار می شود. همه می دانند که دندان های عفونی یا از دست رفتن دندان ها می تواند توانایی غذا خوردن فرد را تحت تأثیر قرار دهد. با این حال، همه افراد اطلاعات زیادی در مورد چگونگی تأثیر دستگاه گوارش روی سلامت دهان و دندا...