0

جراحی سینوس لیفت قبل از کاشت ایمپلنت های دندانی

5

اگر در فک بالای شما نیز استخوان از تراکم کافی برخوردار نیست تا ایمپلنت های دندانی را حمایت نماید، ممکن است جراحی سینوس لیفت نیاز داشته باشید. این جراحی مدت زمان کل دوره درمان را طولانی تر خواهد کرد، اما می تواند احتمال موفقیت آمیز بودن اسئواینتگریشن را افزایش دهد (فرایندی که در آن ایمپلنت های دندانی...