نوشته‌ها

پیوند استخوان قبل از کاشت ایمپلنت های دندانی

/
پیوند استخوان به روش های مختلفی انجام میشود اما هدف همه این فرایندها تقویت یا ساخت استخوان برای کاشت ایمپلنت دندانی است. پیوند استخوان برای ایمپلنت شامل مراحل زیر است