نوشته‌ها

اهمیت سفت کردن دوره ای بریس ها

/
چرا ارتودنتیست بریس ها را سفت می کند؟ اگر به صورت دوره ای بریس های ارتودنسی را سفت نکنیم چه اتفاقی میفتد؟ اهمیت محکم کردن بریس ارتودنسی