نوشته‌ها

کجی و نامرتبی و شلوغی دندان ها

/
به دلایل مختلفی ممکن است دندان های برخی افراد به شکلی کج، روی هم رفته، یا چرخیده رشد کنند. دهان این افراد نسبت به تعداد و اندازه دندان های آنها کوچکتر است