نوشته‌ها

آیا دندان های عقل روی درمان ارتودنسی تأثیر دارند؟

/
آیا دندان های عقل روی درمان ارتودنسی تأثیر دارند؟ چرا متخصصان دندانپزشکی ممکن است کشیدن دندان های عقل را توصیه کنند؟

کشیدن دندان طی درمان ارتودنسی

/
در برخی موارد ممکن است کشیدن دندان ضروری باشد. متخصص ارتودنسی با ذکر دلیل برای شما توضیح دهد چرا و چند دندان باید کشیده شوند تا درمان ارتودنسی موفقیت آمیز باشد.