نوشته‌ها

دندان عقل و بیماری قلبی: چه ارتباطی بین این دو وجود دارد؟

/
سلامت دهان از اهمیت زیادی برخوردار است وقتی نوبت به سلامت کل بدن می رسد بیماری لثه می تواند روی سلامت قلب تأثیر منفی داشته باشد.