نوشته‌ها

جراحی پیوند لثه

/
جراحی پیوند لثه برای محافظت از دندان ها در برابر آسیب ناشی از تحلیل رفتن لثه از روی دندان ها، یا برای بهبود ظاهر لبخند، ممکن است ضروری باشد.