لبخند لثه ای یا گامی اسمایل

By |2019-06-12T12:25:38+04:30ژوئن 12, 2019|مقالات دندانپزشکی زیبایی, مقالات عمومی دندانپزشکی|

لبخند لثه ای که دندانپرشک آن را تحت عنوان گامی اسمایل می شناسد، زمانی است که وقتی فرد لبخند می زند حجم زیادی از لثه بالای دندان دیده می شود.لبخند لثه ای قابل درمان است.